noflash
WYKORZYSTAJ NOWE SZANSE!
SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA!
ZWIĘKSZ SWÓJ POTENCJAŁ!
ZREALIZUJ PROJEKT!
MENU
STRONA GŁÓWNA
Firma FOCUS BUSINESS specjalizuje się w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy europejskich oraz pozostałych źródeł finansowania zewnętrznego projektów i inwestycji. Zakres działalności firmy obejmuje kompleksową obsługę projektów, począwszy od napisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, poprzez długi proces realizacji i rozliczania projektów, kończąc na wykonaniu i złożeniu kompletu sprawozdań końcowych. Naszym celem jest zatem nie tylko samo pozyskanie dotacji, ale także nadzór nad każdym etapem skomplikowanego procesu realizacji projektu.

Oferta FOCUS BUSINESS jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji chcących pozyskać dotacje z funduszy UE, a także innych dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego. Dotychczasowe zainteresowanie przedsiębiorstw i instytucji pozyskiwaniem środków unijnych na planowane inwestycje, pozwala sądzić, że także w nowym okresie programowania wielu wnioskodawcom uda się sięgnąć po wsparcie z funduszy strukturalnych UE.

Skuteczność podejmowanych działań zależy od pozyskania informacji co do możliwości wsparcia przedsięwzięcia ze środków publicznych, planów inwestycyjnych (zakresu planowanych do zrealizowania działań), przygotowania inwestycji i jakości przedłożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Zatem, orientacja w programach operacyjnych wdrażanych w Polsce, może przyczynić się do powodzenia całego przedsięwzięcia. Ponadto, wczesne zaplanowanie i przygotowanie przedsięwzięcia pozwoli na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, co jest ważne, szczególnie przy inwestycjach wymagających uzyskania pozwoleń (np. pozwolenia na budowę). Niezależnie od szczegółowych zapisów poszczególnych programów, co do zasady, wparciem mogą zostać objęte projekty gotowe do realizacji, czyli takie, które mogą zostać wykonane bez konieczności spełniania dalszych warunków formalnych.

FOCUS BUSINESS 2007

Wszelkie prawa zastrzeżone
By: Nivo & M@Ti